Termeni și condiții de utilizare

 

ARTICOLUL 1 - OBIECT

Următoarele Condiții Generale de Vânzare reglementează oferta și vânzarea de produse care apar pe site-ul web bormaromania.ro (denumit în continuare: SITE), deținut de societatea Loma Tech.

Produsele achiziționate pe SITE sunt vândute direct de Loma Tech.

Pentru achizițiile efectuate de Clienți care sunt comercianți, angrosiști, revânzători, profesioniști și care achiziționează pentru uz non-personal, operațiunile de achiziție vor fi reglementate de normele Codului Civil.

Protecția confidențialității va fi supusă legislației D.Lgs. 196/2003 'Codice Privacy'; Clientul, în acest scop, va trebui să citească informația (cd “Privacy Policy”) prezentă pe site și să dea consimțământul pentru prelucrarea datelor pentru a putea continua cu comanda.

 

ARTICOLUL 2 - ACCEPTAREA CONDIȚIILOR GENERALE DE VÂNZARE

Aceste Condiții Generale de Vânzare și Politica de Confidențialitate trebuie examinate de Clienții site-ului înainte de a încheia comanda. Continuarea comenzii implică deci cunoașterea totală a acestora și acceptarea totală; fără citirea și acceptarea acestora, comanda nu poate continua.

Clientul, prin efectuarea comenzii, declară că a luat la cunoștință și a acceptat toate condițiile generale de vânzare și de plată raportate în acestea și declară că a citit atent și în întregime Politica de Confidențialitate, că o cunoaște bine și că a exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor; prin trimiterea propriei comenzi de achiziție, Clientul le acceptă necondiționat și se obligă să le respecte integral, împreună cu modalitățile de plată.

Clientul se angajează și se obligă, odată încheiată procedura de achiziție, să imprime și să păstreze aceste Condiții Generale de Vânzare, în respectarea artt. 52 și 53 din D.Lgs n. 206/2005.

Loma Tech oferă spre vânzare pe site produse și desfășoară activitate de comerț electronic exclusiv către subiecți care au împlinit 18 ani de vârstă (sau care sunt oricum majori), deținători ai capacității de a accesa și încheia contracte obligatorii și care au o adresă de e-mail validă.

Loma Tech își rezervă dreptul de a nu da curs comenzilor provenite de la subiecți care nu îndeplinesc cerințele menționate mai sus.

 

ARTICOLUL 3 - MODALITĂȚI DE ACHIZIȚIE

Achizițiile produselor disponibile, așa cum sunt ilustrate și descrise online în paginile respective, sunt efectuate de Client la prețul în vigoare indicat, inclusiv taxele și impozitele care pot varia în funcție de țara de destinație a Produsului sau de modificările legislative în curs, majorate cu costurile de expediere.

Disponibilitatea produsului este actualizată în funcție de numărul de produse disponibile, deoarece accesul și posibilitatea de a trimite comenzi online modifică disponibilitatea produsului, Loma Tech nu garantează certitudinea alocării mărfii comandate; Loma Tech oferă totuși Clientului posibilitatea de a rezerva unele produse pentru care Loma Tech își rezervă dreptul de a comunica Clientului termenele de livrare (care ar putea fi mai lungi decât termenele de livrare obișnuite) și disponibilitatea prin trimiterea unui e-mail sau contactând Clientul telefonic.

Înainte de confirmarea achiziției, Clientului i se va rezuma costul unitar al fiecărui produs ales, totalul liniei de comandă, costul total al comenzii în cazul achiziționării mai multor produse.

Clientul, după ce și-a completat propria comandă de achiziție, va primi un prim mesaj de e-mail unde Loma Tech se limitează la a comunica că a primit comanda indicând numărul corespunzător; în zilele următoare, și indicativ în cele două zile lucrătoare următoare, deși această indicație temporală nu este obligatorie, Loma Tech va trimite un alt e-mail Clientului pentru a comunica acceptarea comenzii, confirmând trimiterea produsului/produselor la adresa indicată și oferind utilizatorului o previziune cu privire la termenele de livrare. La primirea e-mailurilor, Clientul poate verifica corectitudinea datelor și a produselor achiziționate și eventual poate semnala și/sau solicita informații în zona personală.

Comenzile pot avea aceste stări:

CONFIRMAT: comanda a fost completată de Client și plata a fost verificată. În caz de neautorizare din partea circuitului bancar internațional, comanda se anulează automat;

ÎN AȘTEPTARE DE CONFIRMARE: comanda este în așteptare de a fi verificată de structura Loma Tech (disponibilitate imediată sau în stoc);

EXPEDIAT: produsele aferente comenzii au fost predate curierului care efectuează transportul.

ARTICOLUL 4 - MODALITĂȚI DE PLATĂ

vezi pagina de livrare și plată

ARTICOLUL 5 - LIVRARE

vezi pagina de livrare

ARTICOLUL 6 – RETURNAREA MĂRFII ȘI RAMBURSĂRI

vezi pagina de livrare

ARTICOLUL 7 – POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

vezi pagina politicii de confidențialitate

ARTICOLUL 8 - MODIFICĂRI

Condițiile conținute în acest document pot fi modificate de Loma Tech fără niciun preaviz și vor avea valabilitate de la data publicării pe site-ul web bormaromania.ro

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 Informații generale

Politica de confidentialitate este foarte importanta pentru noi, acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului bormaromania.ro

 Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 Dacă sunteți client al site-ului, detinatorul site-ului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

Scopurile prelucrării

 Dacă sunteți client al site-ului, deținătorul site-ului prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

·         pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi deținătorul site-ului, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate.

·         pentru îndeplinirea obligațiilor legale care indica deținătorul site-ului în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

 Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea deținătorul site-ului de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi produsele prin intermediul site-ului.

·         pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele oferite de Lomashop, prin intermediul site-ului.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, deținătorul site-ului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina deținătorul site-ului (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 30 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

 Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Politica de confidentialitate prevede ca pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, deținătorul site-ului poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină deținătorul site-ului în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

·         pentru administrarea site-ului;

·         pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

·         pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

·         pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

·         atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă accesati adresa de email prevazuta pe site, comenzi@bormaromania.ro

In Romania functioneaza Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu caracter Personal (ANSPDCP), aceasta fiind autoritatea competenta cu solutionarea plangerilor,alte informatii suplimentare putand fi accesate pe site-ul www.dataprotection.ro

Definiții și referințe legale cookie

 • Date Personale Orice informație care, direct sau indirect, chiar și în legătură cu orice altă informație, inclusiv un număr de identificare personal, face o persoană fizică identificată sau identificabilă.

 • Date de Utilizare Sunt informațiile colectate automat prin această Aplicație (inclusiv de aplicații terțe integrate în această Aplicație), inclusiv: adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de Utilizatorul care se conectează cu această Aplicație, adresele în notație URI (Uniform Resource Identifier), ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite solicitarea la server, mărimea fișierului primit ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului serverului (succes, eroare, etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și sistemului operativ folosit de vizitator, diferitele aspecte temporale ale vizitei (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină) și detaliile legate de traseul urmat în cadrul Aplicației, cu referire specială la secvența paginilor consultate, la parametrii legați de sistemul operativ și de mediul informatic al Utilizatorului.

 • Utilizator Individul care folosește această Aplicație, care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu Subiectul.

 • Subiect Persoana fizică la care se referă Datele Personale.

 • Responsabilul de Prelucrare (sau Responsabil) Persoana fizică, juridică, administrația publică și orice alt ent care prelucrează date personale în numele Proprietarului, conform celor expuse în această politică de confidențialitate.

 • Proprietarul de Prelucrare (sau Proprietar) Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau alt organism care, individual sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor personale și instrumentele adoptate, inclusiv măsurile de securitate legate de funcționarea și utilizarea acestei Aplicații. Proprietarul de Prelucrare, dacă nu se specifică altfel, este proprietarul acestei Aplicații.

 • Această Aplicație Instrumentul hardware sau software prin intermediul căruia sunt colectate și prelucrate Datele Personale ale Utilizatorilor.

 • Serviciu Serviciul furnizat de această Aplicație așa cum este definit în termenii respectivi (dacă există) pe acest site/aplicație.

 • Uniunea Europeană (sau UE) Dacă nu se specifică altfel, orice referire la Uniunea Europeană conținută în acest document se înțelege extinsă la toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European.

 • Cookie O mică parte de date stocată în interiorul dispozitivului Utilizatorului.

 • Referințe Legale Această informare privind confidențialitatea este redactată pe baza mai multor ordonanțe legislative, inclusiv articolele 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Follow us on Facebook

Setari cookie-uri